FOREXSL Membership

 

1. FOREX SL වෙබි අඩවියේ ගිණුමි විවෘත කර ගැනීම සදහා පළ කර ඇති ලිපියේ "Open Manual Account" හෝ “Open Forex Trading Account" යන දෙකෙන් එකකින් ගිණුමක් විවෘත කර ගැනීම අනිවාර්ය වෙි.
2. Verified කර ගන්නා ලද Nordfx ගිණුමක් වීමද අත්‍යාවශ්‍ය වෙි.
3. එම ගිණුමට මුදල් තැන්පත් කර තිබිය යුතුය
4. වෙනත් සාමාගම් වල ගිණුම් සාමාජිකත්වය සදහා පිළිගනු නොලැබේ.
5. අවමය $ 100 ක් ඔබගේ ගිණුමේ තිබිය යුතුය
6. වැඩි විස්තර ලබා ගැනීම සදහා Live Chat / Viber / Whatsupp / imo (+966 552 847 270) තුලින් හෝ Skype (Skype ID - live:forexsl.guide) මාර්ගයෙන් ඔබට Chat කළ හැකිය.
7. මේ ඉහත සුදුසුකම් නොමැතිව FOREX SL My account Approve කර ගත නොහැකි බව කරුණාවෙන් සලකන්න
8. ඔබට ඉහත සුදුසුකම් ඇතිනම් කරුණාකර පහත ඇති FOREX SL Membership Application එක පුරවා Submit කරන්න.
9. FOREX SL My account සාදා ගත් පසු ඒ පිළිබදව නිතර නිතර අපව දැනුවත් කිරිමට අවශ්‍ය නැත. ඔබට නිසි සුදුසුකම් ඇතිනම් එය ස්වයංක්‍රිවයම දින 1-2 ක් ඇතුලත සහතික වන අතර, සුදුසුකම් නැති  Applications වල ඇති ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනයට ඒ බව දැනුම් දෙන අතර, නිසි සුදුසුකම් සම්පුර්ණ වූ පසු ඔබගේ FOREX SL My account Approve කර ගැනීම සඳහා ඒ බව නැවත අපට දන්වන්න..

FOREX SL හි සාමාජිකත්වය වන සැමට පහත සේවාවන් සමිපුර්ණයෙන්ම නොමිලේ ලබා ගැනීමෙි හැකියාව ලැබේ.

1. Read Advanced Level member Only Article
2. Daily Advanced Forex Signal for 9 Currency Pairs Per day
3. Daily Advanced Forex Analysis - 3 time Update For Per Day
4. Special Economic Idea
5. Daily Support and resistance
6. Daily RSI Note
7. Daily MA (Moving Average) (Only for Special service Member)
8. Personal Trading Help (Only for Special service Member)

මෙි සියලුම සේවාවන් සාමාජිකයන් හට 100% නොමිලේ ලැබෙන අතර වෙනත් කිසිදු ගාස්තුවක් හෝ අයකිරීමක් නොමැති බව සලකන්න. නිවැරදිම මුදල් ඉපයීමට කැමති ඔබට මෙම සේවාවන් අතිශයින් වැදගත් වේ.

ඔබට සාමාජිකත්වය සදහා ඉල්ලුම් කිරීමට අවශ්‍යනම් ප්‍රථමයෙන් ඉහත සදහන් කර ඇති සුදුසුකම් තිබේදැයි හොදින් කියවා බලන්න. ඔබ සියලුම සූදුසුකම් සපුරා ඇතිනම් කරුණාකර පහත Login Or Register ක්ලික් කර, එහි Register ක්ලික් කර ඔබගේ විස්තර පුරවා නව FOREX SL ගිණුමක් සදහා අයදුම් කරන්න.


1. ඔබට කැමති ඕනෑම Username එකක් ලබා දෙන්න. Password එක ඔබ ලබාදෙන ඊමේල් ලිපිනයට ලැබෙනු ඇත.
2. FOREX SL සාමාජිකත්වය සහතික කර ගැනීම සදහා ඔබගේ සත්‍ය Nordfx Account Number එක අසා තිබෙන කොටුවේ යොදන්න.
3. දින දෙකක් ඇතුලත ඔබට සාමාජික සුදුසුකම් තිබෙනම් ඔබගේ ගිණුම සහතික වනු ඇත. ඉන් පසු අප විසින් ලබා දෙන සියලුම සේවාවන් ඔබට ලබා ගැනීමෙි හැකියාව පවති.

 

ඔබ Professional Forex Trader කෙනෙක් ලෙස නිවැරදිව මුදල් ඉපයීම සදහාත් Forex Trading මගින් ඉහළම ලාභයක් ලබා ගැනීම සදහාත් උනන්දුවක්  දක්වනවා නම් ඒ වෙනුවෙන් පෞද්ගලිකවම සහය ලබා දීමට FOREX SL සුදානමින් සිටි.  මේ මගින් ඔබ තැන්පත් කරන මුදලට සරිලන පැහැදිලි ලාභයක් ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය වන අවබෝධය, දිනපතා උපදෙස්, ගණුදෙනු සහය ආදි සියල්ලම ඔබට ලැබෙනු ඇත. මේ සදහා ඔබට FOREX SL Membership Requirement වලට අමතරව කිසිදු සුදුසුකමක් අවශ්‍ය නොවන අතර අවශ්‍ය පුර්ණ මගපෙන්වීම නිසි පරිදි ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම සේවාව Forex Trading මගින් දැනටමත් ගනුදෙනු කරන හෝ මෙයට සමිබන්ධ වි නිවසේ සිට පැහැදිලි ඉහළ ලාභයක් සමග මුදල් ඉපයීමට බලා පොරොත්තුවෙන් සිටින ඔබ සැමට ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. කිසිදු ස්වංක්‍රිය ගනුදෙනු ක්‍රමයක් හෝ Zulutrade හෝ වෙනත් ව්‍යාජ මෘදුකාංග (Robot Software , Indicator) ආදි ක්‍රමයන්ට නොගොසේ තමන්ගේම ගිණුමකින් 100% ප්‍රයෝගික ක්‍රම භාවිතා කරමින් අප මුලින් පවසා ඇති ආකාරයට අසීමිතව විශාල ලාභයක් ඔබටම උපයා ගත හැකි අන්දම ඔබටම බලා ගත හැකි වනු ඇත.

මෙ සදහා සියල්ලන්ම සමිබන්ධ කර ගත නොහැකි බව මුලින්ම දැන්විය යුතුය. මන්ද අද වන විට විශාල සාමාජිකයින් පිරිසක් අති සාර්ථක කල FOREX SL වෙබ අඩිවයේ මේ වන විට විශාල සාමාජිකියින් පිරිසක් සිටින නිසාත් ඒ සියලන් වෙනුවෙන්ම පෞද්ගලික සහය ලබා දිය නොහැකි නිසාත්ය. මේ සදහා සුලු සුදුසුකමි කිහිපයක් පහත දක්වා ඇත්තේ විශාල ප්‍රමාණයකට එක වර සහය දීමට අපට නොහැකි බැවිනි. පහත සුදුසුකමි ඇති සියල්ලන්ටම අපගේ පුර්ණ මගපෙන්වීම නොමදව ලැබේ. වඩාත් හොද සේවාවක් සහ පහසු පෞද්ගලික මග පෙන්විමක් ලබා දීම අරමුණින් සමිබන්ධ කර ගන්නා සාමාජිකයින් පිරිස 500 දෙනෙක් දක්වා සීමා කර ඇති බව දන්වා සිටිමු. මෙම පිරිස වෙනුවෙන් පෞද්ගලික අවධානයත්, මග පෙන්වීමත් සිදු කරන අතර Live Chat, Skype, Viber, Whatsup, imo හරහා සේවා සැපයීමේදී ප්‍රමුකත්වය Special Member සාමාජිකත්වය ලබා ගත් සාමාජිකයන්ට පමණක් හිමිවේ.

1. FOREX SL සාමාජිකත්වය සදහා අදාල සුදුසුකම්
2. $ 1000 ක් හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ගිණුමේ තැම්පත් කර තිබීම

1. Live Chat, Skype, Viber, Whatsup, imo මගින් ක්ෂණික පුර්ණ අවබෝධය
2. දිනපතා වෙළද පොල උපදෙස්
3. දිනපතා ගණුදෙනු සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් හා ගනුදෙනු පිළිබදව අවබෝධය
4. ගණුදෙනු සදහා අවශ්‍ය Forex Signal
5. වෙළද පොළ ඉහළ හා පහළ යෑම් පිළිබදව ක්ෂණික උපදෙස්
6. ඔබගේ ආදායම් ඉහළ නැංවිම සදහා පෞද්ගලික අවධානය
7. Daily MA (Moving Average)
8. Personal Help for trading

1. $ 1000 - $ 2000 ත් අතර ගිණුමි සදහා - මාසිකව $ 500 - $ 1000 අතර
2. $ 2000 - $ 3000 ත් අතර ගිණුමි සදහා - මාසිකව $ 1000 - $ 1500 ත් අතර
3. $ 3000 - $ 5000 ත් අතර ගිණුමි සදහා - මාසිකව $ 1500 - $ 2500 ත් අතර


මෙම ආදායම් රටාව අප දක්වන්නේ අවමයක් වශයෙනි. සමිබන්ධ වි ඇති බොහෝ සාමාජිකයින් මෙයට වඩා ආදායම් රටාව වර්ධනය කර ගන්නා බවද සදහන් කළ යුතුය.  ඉහළ ආදායමකට යාම සදහා අවශ්‍ය උපදෙස් , පුර්ණ මගපෙන්විම සම්පුර්ණයෙන්ම ලබා දෙනු ලැබේ. මේ සදහා සුවිශේෂි Viber, Whatsup හා imo ලිපිනයන් ඔබට ලබා දෙනු ලැබේ. ලබා දෙන උපදෙස් නිසි පරිදි පිළිපදින්නේ නම් ඔබගේ ආදායම 100% සහතික කරනු ලැබේ.

Special Membership ලබාගෙන ඉහළ ලාභයක් ලබා ගැනිමට ඔබටත් අවශ්‍ය නම්, තවමත් NordFX ගිණුමක් නැතිනම්, නව ගිණුමක් සදහා මෙතනින් අයදුම් කරන්න. ඔබට දැනටමත් FOREX SL Open Manual Account මගින් විවෘත කර ගත් ගිණුමක් ඇතිනම් Live Chat, Skype (Skype ID - live:forexsl.guide), Viber, Whatsup, imo (+966 552 847 270) තුලින් මා දැනුවත් කරන්න. ඔබට ගිණුම් විස්තර ලැබුනු පසු එය නිසි පරිදි Verified කර මුදල් තැන්පත් කිරීමෙන් අනතුරුව අප අමතා මෙම සේවාව ලබා ගන්න. සේවාවට සමිබන්ධ වීම සදහා අවස්ථාව ලැබුනු පසු ඔබට ලැබෙන සුවිෂේශි Skype, Viber, Whatsup, imo ලිපිනයන් තුලින්  ඔබට ඉහත සේවා ඕනෑම අවස්ථාවක අසා දැන ගත හැකිය.